Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd vilket kan ges till en person , som till följd av sin funktionsnedsättning har ett omfattande hjälpbehov. Personen bestämmer själv vilka personliga assistenter som ska utföra insatserna. Insatserna bestäms av vad som skrivs i beslutet.

Den personliga assistansen regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Målet enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och deras fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Vi på Swe Assistans kan hjälpa dig med ansökan om rätten till personlig assistans samt med utförandet av redan beviljad personlig assistans.

0
Vi har funnits sen år

Vi hjälper dig med dina behov

Hör av dig till oss så tar vi hand om resten